ASPCS
 

Šmelcer, L.

Volume Paper Title Page Number Authors
435 A Study of the Herbig Be Binary/FU Orionis Object Z CMa 343 Hubrig, S.; Mikulášek, Z.; Schöller, M.; González, J.; Schütz, O.; Stelzer, B.; Zejda, M.; Šmelcer, L.; Brát, L.
496 Variable Star and Exoplanet Section of the Czech Astronomical Society 307 Skarka, M.; Liška, J.; Šmelcer, L.; Brát, L.