ASPCS
 

Akiyama, K.

Volume Paper Title Page Number Authors
476 ALMA Cycle-0 Observation of the Sombrero Galaxy (M104) 293 Doi, A.; Hada, K.; Nakanishi, K.; Kohno, K.; Terashima, Y.; Kawaguchi, T.; Sawada-Satoh, S.; Akiyama, K.; Ozaki, S.
523 A New Synthesis Imaging Tool for ALMA Based on Sparse Modeling 143 Nakazato, T.; Ikeda, S.; Akiyama, K.; Kosugi, G.; Yamaguchi, M.; Honma, M.
523 Super-resolution Imaging of the Protoplanetary Disk HD 142527
using Sparse Modeling
637 Yamaguchi, M.; Akiyama, K.; Kataoka, A.; Tsukagoshi, T.; Muto, T.; Ikeda, S.; Fukagawa, M.; Honma, M.; Kawabe, R.