ASPCS
 

Diaz, J. J.

Volume Paper Title Page Number Authors
118 The IAC's Near Infrared Camera 361 Collados, M.; Joven, E.; Fuentes, F. J.; Diaz, J. J.; Gonzalez Escalera, V.; Bonet, J. A.; Vazquez, M.
118 The IAC Solar Polarimeters: Goals and Review of Two Ongoing Projects 366 Sanchez Almeida, J.; Collados, M.; Martinez Pillet, V.; Gonzalez Escalera, V.; Scharmer, G. B.; Shand, M.; Moll, L.; Joven, E.; Cruz, A.; Diaz, J. J.; Rodriguez, L. F.; Fuentes, J.; Jochum, L.; Paez, E.; Ronquillo, B.; Carranza, J. M.; Escudero-Sanz, I.