ASPCS
 

Dorokhova, T.

Volume Paper Title Page Number Authors
362 Chemical Composition of Several Pulsating Variable Stars of the λ Boo and δ Sct Types 249 Gopka, V.; Yushchenko, A.; Kim, C.; Lambert, D.; Rostopchin, S.; Kim, S.-L.; Jeon, Y.-B.; Dorokhova, T.; Tarasov, A.; Chernyshova, I.