ASPCS
 

Dyachenko, V. V.

Volume Paper Title Page Number Authors
510 On the Nature of Anomalous Reddening of the Hypergiant Cygnus OB2 #12 187 Maryeva, O. V.; Chentsov, E. L.; Goranskij, V. P.; Dyachenko, V. V.; Karpov, S. V.
510 Multiplicity Survey of Bright Stars in the Nearby OB Associations 325 Balega, Yu. Yu.; Dyachenko, V. V.; Maksimov, A. F.; Malogolovets, E. V.; Rastegaev, D. A.
510 Determination of Low-Mass Star Multiplicity. Detection of Star J1158+4239 Binary Nature 340 Kulikova, A. M.; Khovritchev, M. Yu.; Sokov, E. N.; Dyachenko, V. V.; Rastegaev, D. A.; Beskakotov, A. S.; Balega, Yu. Yu.; Safonov, B. S.; Dodin, A. V.; Vozyakova, O. V.
510 Detected Timing for Exoplanet TrES-5b. Possible Existence of Exoplanet TrES-5c 344 Sokov, E. N.; Sokova, I. A.; Dyachenko, V. V.; Rastegaev, D. A.; Rusov, S. A.
510 Results of Testing for the Presence of Satellites near 18 Melpomene and 532 Herculina by the Speckle-Interferometry Method 348 Sokova, I. A.; Sokov, E. N.; Dyachenko, V. V.; Rastegaev, D. A.; Balega, Yu. Yu.
510 HD 76644: Orbit Revision and Stability 354 Zhuchkov, R. Ya.; Grigoreva, A. I.; Balega, Yu. Yu.; Dyachenko, V. V.; Rastegaev, D. A.