ASPCS
 

Efimov, Yu.

Volume Paper Title Page Number Authors
154 Brightening of the T Tauri star RY Tau in 1996 1808 Zajtseva, G.; Efimov, Yu.; Petrov, P.; Ilyin, I.; Duemmler, R.; Tuominen, I.