ASPCS
 

Eretnova, O. V.

Volume Paper Title Page Number Authors
510 T Tauri Spectroscopic Binaries 368 Dudorov, A. E.; Eretnova, O. V.