ASPCS
 

Ueno, Shiro

Volume Paper Title Page Number Authors
251 The Status of the MAXI Project for ISS: Monitor of All-sky X-ray Image 598 Ueno, Shiro; Matsuoka, Masaru; Komatsu, Shigenori; Torii, Kenichi; Sugizaki, Mutsumi; Tomida, Hiroshi; Shirasaki, Yuji; Sakano, Masaaki; Yuan, Weimin; Kawai, Nobuyuki; Yoshida, Atsumasa; Mihara, Tatehiro; Negoro, Hitoshi; Tsunemi, Hiroshi; Miyata, Emi