ASPCS
 

Viskum, M.

Volume Paper Title Page Number Authors
42 Observations of Delta-Scuti Stars from Arhus 367 Jones, A.; Kjeldsen, H.; Frandsen, S.; Christensen-Dalsgaard, J.; Hjorth, J.; Sodemann, M.; Thomsen, B.; Viskum, M.
76 A New TEchnology Network for Asteroseismology - A.N.T.E.N.A. 630 Roca Cortes, T.; Belmonte, J. A.; Delache, P.; Michel, E.; Frandsen, S.; Schmider, F. X.; Auvergne, M.; Fossat, E.; Vidal, I.; Kjeldsen, H.; Douglas, N.; Lelievre, G.; Chevreton, M.; Vauclair, G.; Audard, N.; Baglin, A.; Berthomieu, G.; Christensen-Dalsgaard, J.; Dolez, N.; Goupil, M. J.; Perez Hernandez, F.; Pfeiffer, B.; Provost, J.; Viskum, M.
83 Asteroseismology in Open Clusters 327 Frandsen, S.; Viskum, M.; Hernandez, M. M.; Belmonte, J. A.
135 New Techniques for Oscillation Mode Identification in the Delta Scuti Star FG Virginis 465 Viskum, M.; Dall, T. H.; Bruntt, H.; Frandsen, S.; Kjeldsen, H.; Baldry, I. K.; Bedding, T. R.