ASPCS
 

Vorobyev, V.

Volume Paper Title Page Number Authors
510 A Sample of Cataclysmic Variables from the 400d X-Ray Survey 461 Burenin, R.; Revnivtsev, M.; Tkachenko, A.; Vorobyev, V.; Semena, A.; Meshcheryakov, A.; Dodonov, S.; Eselevich, M.; Pavlinsky, M.