ASPCS
 

Yamashita, A.

Volume Paper Title Page Number Authors
216 ISAS Data Archive and Transmission System (DARTS) 180 Miura, A.; Shinohara, I.; Matsuzaki, K.; Nagase, F.; Negoro, H.; Uno, S.; Matsui, S.; Watanabe, M.; Yamashita, A.; Takahashi, H.; Matsui, H.; Hoshino, M.
251 Development of the ISAS Ginga Archive 514 Asai, K.; Yamagishi, I.; Yamashita, A.; Watanabe, M.; Dotani, T.; Mitsuda, K.; Nagase, F.; Ebisawa, K.; Yamauchi, S.; Yoshida, A.; Kitamoto, S.; Hatsukade, I.
251 Recent Progress of ASCA SIS Calibration 528 Dotani, T.; Yamashita, A.; Mukai, K.; Yaqoob, T.