ASPCS
 

Kato, Seima

Volume Paper Title Page Number Authors
251 Fabrication and Assessment of Supermirror Hard X-ray Telescope Using Direct Replication Method 590 Takahashi, Seiji; Fukuda, Shin'ichi; Okajima, Takashi; Ogasaka, Yasushi; Kato, Seima; Satake, Hiroyuki; Tawara, Yuzuru; Yamashita, Koujun; Tsusaka, Yoshiyuki; Shibata, Ryo