ASPCS
 

Najdenov, I. D.

Volume Paper Title Page Number Authors
108 Zeeman Effect Measurements at the 6-in Telescope 259 Najdenov, I. D.; Klochkova, V. G.; Panchuk, V. E.