ASPCS
 

2004

VolumeTitleEditor
316 Order and Chaos in Stellar and Planetary Systems Byrd, Gene G.; Kholshevnikov, Konstantin V.; Myllari, Aleksandr A.; Nikiforov, Igor' I.; Orlov, Victor V.